top of page
  • รูปภาพนักเขียนTLIC CMU

TLIC ส่งมอบชุดอุปกรณ์ EZ Studio ให้กับทุกคณะ

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ได้มีโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย โดยพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการสอนภายใต้ชื่อ CMU EZ Studio ซึ่งประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อโดยเฉพาะ ได้แก่ คอมพิวเตอร์, กล้องเว็บแคม, ไมโครโฟน, จอแสดงผล, กล่องควบคุมการบันทึก EZ Controller(ลิขสิทธิ์ของศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช.), USB HUB, เม้าส์ไร้สาย และ Ring Light

ซึ่งภายในโครงการจะเป็นการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เพื่อการผลิตสื่อสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากคณะที่มีความพร้อม และได้มีการส่งมอบให้กับทุกคณะระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมการติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละคณะอีกด้วย


ทั้งนี้หากท่านต้องการสร้าง EZ Studio ส่วนตัวของท่านเอง สามารถศึกษารายละเอียดอุปกรณ์ การตั้งค่า และการใช้งานได้ที่ คู่มือดังแนบมานี้ หรือ สามารถจองใช้บริการห้อง EZ Self Studio ของ TLIC ได้ ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายน ปี 2565 นี้ โปรดติดตามข่าวสารใหม่ของเราที่ Facebook Page : Teaching and Learning Innovation Center, CMU

คู่มือการใช้งานชุดอุปกรณ์ EZ Studio : https://docs.tlic.cmu.ac.th/ez-studio/แท็ก:

ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page