top of page

MANGO CANVAS

       Canvas เป็น LMS ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนใช้เป็นเครื่องมือในการส่งมอบการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดย Canvas มีจุดเด่นได้แก่ เป็นระบบที่หน้าตาที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และมีความสามารถสูง เป็น Cloud Service ที่เสถียร รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้จำนวนมาก มี uptime 99.9%

       

       Canvas มีระบบประเมินที่หลากหลาย  และมีส่วนวิเคราะห์ข้อมูลในหลายส่วนหรือ Analytics ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการสอน

ระบบ LMS ตัวใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูดี ใช้งานง่ายกว่า เสถียร

นำเข้าข้อมูลจาก Moodle ได้ง่ายๆ

ไม่ต้องสร้างเนื้อหาใหม่

APPLICATION

ดาวน์โหลดและเรียนผ่านแอพพลิเคชัน
ดูวิธีการใช้งาน กดเลย!

CREATE COURSES

เปิดคอร์สผ่านระบบริหารจัดการคอร์ส

Course Portal พร้อมนำเข้านักศึกษา

TESTIMONIAL

เสียงจากอาจารย์ผู้ใช้งานระบบกับวิชาที่เปิดสอนจริง
ตอบคำถามของท่านในเวลาไม่ถึง 5 นาที

ว่า.. ทำไมอาจารย์หลายท่านถึง
แนะนำให้ท่านลองใช้ระบบ Mango Canvas?

Resource

resourse

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานระบบ CMU Mango Canvas ระบบ LMS ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้

รวบรวมทุกเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับระบบ Mango Canvas ไว้ที่นี่แล้ว