top of page

CONTACT US

ช่องทางการติดต่อทีมงานศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| งานทุนและพัฒนาอาจารย์ | งานสนับสนุนการเรียนการสอน และ การสอบออนไลน์ | งานธุรการ | งานอบรม |

• ติดต่อขอเชิญวิทยากร • ปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ • สอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆ • การส่งหนังสือทางราชการ • ฯลฯ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

(อาคาร A ข้างศูนย์อาหารใหม่ CMU Food Center)

ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ 

      อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

(ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ: กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ 

ทีตั้งสำนักงาน

ช่องทางติดต่อทีมงาน

งานทุนและอบรมพัฒนาอาจารย์

งานธุรการ

053-941472

tlic@cmu.ac.th

งานสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

*ทีมยกเลิกเบอร์โทรภายในท่านสามารถพูดคุยผ่าน Line Call

สนใจศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้, มช

ติตต่อทีมงาน

ช่องทางติดตามข่าวสารใหม่ๆ

ช่องทางประชาสัมพันธ์หลัก พร้อมอัพเดทข้อมูลข่าวสาร

แหล่งรวบรวมบันทึกการอบรมย้อนหลัง และ เทคนิคการเรียนการสอนใหม่ๆ

pngegg (2)_edited_edited.png

ติดตามข่าวสารผ่าน Line OA บน Line VOOM และ Broadcast

ช่องทางติดตามข่าวสารใหม่ๆ
Work Desk

ร่วมงานกับเรา

อยากฝึกงานกับเรา

หรือ

อยากร่วมงานกับเราไหม?

bottom of page