top of page

CMU EZ SERIES

        ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้น ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ หรือ บริการต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
 

"ให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย"

ด้วย EZ (Easy) Products ของเรา

โครงการมอบชุดผลิตสื่อฯ พร้อม
รายละเอียดชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสตูดิโอง่ายๆด้วยตนเอง

บริการห้องสตูดิโอสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เข้าใช้งานได้ด้วยตนเอง จองเลย!

บริการห้องสตูดิโอขนาดใหญ่
ครบเครื่องเรื่องการผลิตสื่อแบบอลังการ (Full Production) เร็วๆนี้*

โครงการมอบชุดการจัดประชุมแบบไร้สาย
เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะแก่การใช้งานกับการประชุมทุกสถานที่ ทั้งแบบ Online และ On-site 

 

ห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการระดมความคิดครบครัน

ใช้งานได้ทั้งแบบ Online และ On-site 

ความเป็นมาของ 

CMU EZ Series

        สร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือง่าย ๆ อย่างมีประสิทธิภาพกับ CMU EZ Studio ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้มอบชุดเครื่องมือสำหรับผลิตสื่อในรูปแบบ Video Streaming โดยใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ช่วยในการผลิตที่จะช่วยให้การสร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่ายและมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้คณาจารย์สามารถผลิตสื่อด้วยตนเองได้จากทุกสถานที่

        พร้อมทั้งเปิดให้บริการห้อง EZ Self Studio แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึง 2 ห้องด้วยกัน  โดยอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ที่สนใจใช้บริการ สามารถของผ่านระบบจองและเข้าใช้งานตามวันเวลาที่จองได้ง่ายๆด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ทั้งนี้ทางศูนย์ยังมีแผนจะจัดทำห้อง Studio ขนาดใหญ่ (EZ Media Self Studio) แบบ Full Production อีก 1 ห้องในอนาคตอีกด้วย