top of page
  • รูปภาพนักเขียนTLIC CMU

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/65 เปิดรับมากถึง 10 ทุนด้วยกัน

ในปีการศึกษา 2565 นี้ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ หรือ TLIC ของเรามีnุนอาจารย์ถึง 10 ประเภทด้วยกัน แบ่งเป็น 7 ทุนพัฒนาอาจารย์ และ 3 ทุนวิจัยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มาพร้อมหลักสูตร Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำในการออกการเรียนรู้ของท่าน อาจารย์ที่ไม่มีวิชาสอน แต่อยากขอทุน ก็สามารถขอทุนประเภท Micro teaching ได้เช่นกัน และความน่าสนใจในปีนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกับ 2 หน่วยงานคือสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีทุน Type O (OBE) ซึ่งเป็นทุนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน (Outcome Base Education) และ หน่วยงาน CMU LIFE LONG โดยมีทุน Type MOOC Skills 4 life เพื่อค้นหาอาจารย์ที่สามารถพัฒนาหลักสูตรตามหัวข้อเชี่ยวชาญที่กำหนดให้อีกด้วย นอกจากนี้ TLIC ยังมีทุนวิจัยนวัตกรรมให้กับอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจในด้านนวัตกรรมการสอน เพื่อตอบโจทย์ CMU RL ของมหาวิทยาลัย ถึง 3 ประเภทด้วยกัน รายละเอียดและเงื่อนไขโครงการแต่ละประเภทสามารถดูได้จากที่นี่ : https://www.info.tlic.cmu.ac.th/cmu21st-type


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤษภาคม 2565ดู 272 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page