top of page

Work with Us

อยากร่วมงานกับเรา
 

ประกาศผลการคัดเลือก
ภายใต้โครงการส่งเสริม Platform วิจัยและนวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

สมัครงานกับ TLIC

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม
 

4_edited.png

กำหนดการรับสมัคร

วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและแนบเอกสาร
ได้ที่ https://cmu.to/STEM-RCMวันที่ 1 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน


วันที่ 7 มีนาคม 2566 | 09.00 - 12.00 น. |
สอบข้อเขียน ณ ห้อง EZ Active Learning Classroom 1 ชั้น 2
อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


วันที่ 13 มีนาคม 2566 | 09.00 - 12.00 น. |
สอบสัมภาษณ์


วันที่ 15 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 

 

อยาก "ฝึกงาน" กับเรา

TLIC เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สำหรับทุกมหาวิทยาลัย
สามารถส่งเอกสารขอฝึกงานได้ที่ 
Email: tlic@cmu.ac.th

 

ฝึกงาน
bottom of page