Work with Us

อยาก "ฝึกงาน" กับเรา

น้องๆ นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย ที่อยากฝึกงานกับเรา สามารถส่งเอกสารขอฝึกงานได้ที่สำนักงาน

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ชั้น 3 หรือส่งเอกสารผ่านทาง Email : tlic@cmu.ac.th

คุณสมบัติและคณะที่เปิดรับสมัคร

- จะมีการอัพเดทข้อมูลอีกครั้งในช่วงที่มีการฝึกงานในแต่ละปีการศึกษา -

ติดตามข่าวสารใหม่ๆของเราได้ที่ Facebook :
Teaching and Learning Innovation Center, CMU

 

อยากร่วมงานกับเรา

 

- ขณะนี้ไม่มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร - 

ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้จากระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

4_edited.png

ตำแหน่งทั้งหมดที่ TLIC เปิดรับสมัครไปแล้ว

    ID               หัวเรื่องประกาศ                    ประเภทบุคลากร              ชื่อตำแหน่ง       วันที่ปิดรับสมัคร
                                                           (สังกัด)                    (เลขที่)   

00245
00244
00210

00194
00174

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010075

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010074

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ EP010072

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ EP010065

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน EP010067 เบอร์ติดต่อเพิ่มเติม 053-941472

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้)

พนักงานปฏิบัติงาน
(EP010075)

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้)

พนักงานปฏิบัติงาน
(EP010074)

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้)

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้)

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(EP010072)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(EP010072)

พนักงานปฏิบัติงาน
(EP010067)

14/01/2565
14/01/2565
19/11/2564

12/09/2564
30/06/2564

ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้จากระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่