top of page

เปิดตัวอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023 "THE CHANGE MAKER"

เปิดตัวอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023 อาจารย์รุ่นใหม่ ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้าน Active Learning, Asynchronous learning

Integrated learning และ Outcome-based Learning

โลกการสอนในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถจูงใจผู้เรียนได้อีกต่อไป การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในยุคนี้...

ซึ่งในปี 2023 มีจำนวน 11 รางวัล ประกอบด้วย


  • Best Practice Award 1 รางวัล

  • Distinguished Educator 3 รางวัล

  • Exemplary Award 1 รางวัล

  • และ Nomination for Best Practice Award 6 รางวัล


และสามารถติดตามรับชมรายการ Exclusive Talks “The Change Maker

"ไขความลับกว่าจะเป็นอาจารย์ต้นแบบแถวหน้าของ มช.” และบทความจากรายการได้ที่

Menu Article&News : [CMU ED TALKS] THE CHANGE MAKER
สามารถติดตามรับชมรายการ Exclusive Talks “The Change Maker

"ไขความลับกว่าจะเป็นอาจารย์ต้นแบบแถวหน้าของ มช.” และบทความจากรายการได้ที่

Menu Article&News : [CMU ED TALKS] THE CHANGE MAKERศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ต้นแบบของเราด้วยการกดหัวใจ และ แชร์โพสต์ได้เลย

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page