top of page

ทดลองใช้ Safe Exam Browser (SEB) ในการสอบสำหรับนักศึกษา

อัปเดตเมื่อ 8 เม.ย. 2565

วิดิโอต่อไปนี้ จะแนะนำการทดสอบโปรแกรม Safe Exam Browser (SEB) กับ Demo Course เพื่อสร้างความคุ้นชินกับการสอบผ่านระบบ SEB โดยนักศึกษาจะเข้าใจว่า

  • Safe Exam Browser (SEB) คือโปรแกรมล๊อกหน้าจอเพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาใช้โปรแกรมอื่นใดนอกจากหน้า Browser ที่ทำการสอบอยู่

  • นักศึกษาต้องติดตั้งโปรแกรม SEB ล่วงหน้า โดยใช้งานได้กับ Windows, Mac, iOS ตามเวอร์ชั่นที่รองรับ

หลักการทำงานและการออกจากโปรแกรมที่ถูกต้อง

เมื่อเข้าใช้ Safe Exam Browser (SEB) แล้วจะออกจากโปรแกรมได้เพียงสองทางเท่านั้นคือ

  • ทำข้อสอบให้เสร็จ และกดปุ่ม Exit ที่ปรากฏขึ้น

  • กดปุ่ม exit ของโปรแกรม ซึ่งจะต้องขอรหัสผ่านจากผู้คุมสอบ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Safe Exam Browser (SEB)


https://docs.tlic.cmu.ac.th/seb-for-student/1 ความคิดเห็น
bottom of page