top of page

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

อัปเดตเมื่อ 11 พ.ค. 2565

ต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.00 -15.00 น.

ณ ห้อง Ez Active Classroom ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้


โดยมีอาจารย์ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ และ

ทีมงาน TLIC ได้นำเสนอบริการต่างๆ ที่น่าสนใจ


หัวข้อในการบรรยาย - แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ให้บริการในปัจจุบัน - การจัดการกระบวนวิชาออนไลน์ [Course Portal] - การจัดการเรียนออนไลน์ LMS [Canvas, Moodle] - การจัดการสอบออนไลน์ [Exam Manager] - ระบบตัดเกรด [CMU Grade] - แนะนำแพลตฟอร์มต่างๆ - TLIC Booking [Zoom, Consult, Ez Studio] - ระบบที่จะเปิดให้บริการในอนาคต [OBE, ADO]


พร้อมช่วงสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อตอบความคาดหวังของผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

หากหน่วยงานของท่าน มีความสนใจในการศึกษาดูงาน สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านต้องการ

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @tliccmu


bottom of page