top of page

พฤ. 27 ต.ค.

|

Webinar Online

อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์

อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์
อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์

เวลาและสถานที่

27 ต.ค. 2565 10:00 – 12:00

Webinar Online

เกี่ยวกับอีเวนท์

Webinar อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ออนไลน์)

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page