top of page

ALL EVENTS

Upcoming Event

ดูอีเว้นท์ที่กำลังจะมาถึง พร้อมกดลงทะเบียนได้เลย!
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเว้นท์จะส่งไปยังอีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

- พบกับ Event ใหม่ เร็วๆนี้ -

TLIC What's NEW! 2023
TLIC What's NEW! 2023
0 DAYS TO THE EVENT
May 31, 2023, 9:00 AM GMT+7
CIC CMU (Communication Innovation Center
TLIC มีอะไรใหม่?! มัดรวมเนื้อหาน่าสนใจในปี 2023 สรุปให้ในอีเว้นท์นี้ "Better Than Ever" ปีนี้มีอะไร Update บ้างนะ?
ลงทะเบียนโครงการนักศึกษาช่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน [DLA]
ลงทะเบียนโครงการนักศึกษาช่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน [DLA]
ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมโครงการประจำภาคเรียนที่ 1/2566

Events Calendar

เช็คอีเว้นท์ทั้งหมด ทั้งล่วงหน้าและย้อนหลังได้ที่ "ปฏิทินอีเว้นท์"
กดเพื่อดูรายละเอียดพร้อมเติม แล้วลงทะเบียนได้เลย!

May 2024
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

Past Event

กดเพื่อดูรายละเอียดอีเว้นท์ทั้งหมด ที่ผ่านไปแล้วได้ที่นี่

bottom of page