top of page

Cook Book
Online Exam Highlights

สูตรการจัดสอบออนไลน์จากการถอดบทเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ผ่านมา
ที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อดี และข้อจำกัดบางส่วนของการจัดสอบออนไลน์

รวมถึงแนวทางการลดการทุจริตเพื่อให้อาจารย์สามารถปรับตัวเข้ากับการสอบในยุค new normal ได้อย่างเต็มที่

CMU Exam 
Moodle

เครื่องมือจัดการข้อสอบ และดำเนินการสอบ
มีรูปแบบข้อสอบกว่า 32 รูปแบบ
สนับสนุนข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
รองรับผู้สอบพร้อมกันจำนวนมาก

Zoom Poctored Exam

คุมสอบ โดยใช้กล้องจากโทรศัพท์ของผู้สอบ ตั้งในองศาที่เหมาะสม ผู้คุมสอบแบ่ง Breakout Room รักษาสัดส่วนผู้สอบ/ผู้คุมสอบให้เหมาะสม

Safe Exam Browser

ลดการทุจริตในการสอบออนลไน์ 
ด้วยการติดตั้งโปรแกรมล๊อกหน้าจอ
ผู้สอบจะไม่สามารถใช้โปรแกรมอื่นใดนอกจากหน้าเบราว์เซอร์ที่ใช้ทำข้อสอบ

Online Exam Manager

ระบบบริหารการสอบออนไลน์
แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ, สถานะการเชื่อมต่อ Zoom และสถานะการส่งข้อสอบบนระบบ LMS แบบเรียลไทม์

CMU Online
Grading

ตัดเกรดออนไลน์ เพิ่มหมวดคะแนนได้เอง
และส่งผลลำดับขั้นไปยังสำนักทะเบียนฯ สนับสนุนวิธีตัดเกรดที่หลากหลาย
พร้อมสร้างฟอร์ม มคอ.5 ให้อัตโนมัติ

Exclusive Cook Book
Online Exam 

 

         รวมแนวทางและวิธีการใช้งานระบบการวัดผลและการจัดสอบออนไลน์  การจัดสอบออนไลน์นั้นมีข้อดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ไม่เปลืองกระดาษ ไม่ต้องแกะลายมือผู้สอบ เป็นต้น อย่างไรก็ดีกระทุจริตระกว่างสอบ Online ก็เป็นความกังวัลที่สำคัญ ผลวิจัยระบุว่าอาจารย์ 50% คิดว่าเกิดการทุจริตขึ้น แต่จับหรือพิสูจน์ไม่ได้ แสดงว่าอาจารย์ไม่ค่อยสบายใจเรื่องนี้

         วันนี้ TLIC จะนำเสนอ Cookbook หรือสูตรการจัดสอบที่แสดงให้เห็นทั้งข้อดีของการสอบ Online รวมถึงแนวทางการลดการทุจริต เพื่อให้อาจารย์สามารถปรับตัวเข้ากับการสอบในยุค new normal ได้อย่างเต็มที่ โดยมีส่วนประกอบของสูตรที่อาจารย์สามารถเลือกหยิบมาผสมผสานกันได้ 5 องค์ประกอบด้วยกันคือ LMS, การคุมสอบ (Proctored Exam), การใช้โปรแกรมล๊อกหน้าจอ, การใช้ Online Exam Manager,  และระบบตัดเกรด Online

 

Cookbook : Intro
รวมแนวทางและวิธีการใช้งาน ระบบการวัดผลและการจัดสอบออนไลน์ด้วยเครื่องมือต่างๆ

Exclusie cookboo

Online Exam For Beginner : DAY 1
เตรียมความพร้อมก่อนสอบออนไลน์ด้วยระบบ CMU Examiantion Moodle

หัวข้อการอบรม มีดังนี้
1. การเปิด CMU Exam Course สำหรับใช้สอบออนไลน์
2. เลือก Exam Template ที่"ใช่" ช่วยให้เบาใจได้เยอะ
3. การสร้าง Quiz ใน Exam & KC Moodle

4. สาธิตการสร้าง Quiz ยอดนิยม 6 รูปแบบ Step by Step [CMU Exam Moodle]
5. การนำเข้าชุดคำถาม Multiple choices โดยใช้ Aiken Format
6. วิธี Import เนื้อหาจ
ากวิชาเดิมเข้าสู่คอร์สใหม่ (ใช้ได้ทั้ง CMU Exam และ KC Moodle)
7. การตั้งค่าแบบทดสอบ (Quiz Setting) ที่จำเป็น ไม่ตั้งไม่ได้!
8. รู้จัก SEB ตัวช่วยลดการทุจริตเมื่อสอบออนไลน์ และ วิธีการใช้งานร่วมกับ Exam Moodle
9. การจัดหน้าข้อสอบ (Quiz Page) การแบ่งชุดข้อสอบในระบบ และการแสดงข้อคำถาม
10. การจัดการหน้าคอร์ส (Course Navigation) และการซ่อนข้อสอบ

Webinar : 3 Days 3 Scenarios
Febuary 2022

 

เนื้อหาสำหรับก่อนสอบ

Online Exam For Beginner : DAY 2
สอบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Online Exam Manager
ติดตามสถานะการสอบแบบเรียลไทม์!


หัวข้อการอบรม มีดังนี้
1. ติดตามสถานะการสอบออนไลน์แบบ Real time ด้วย Online Exam Manager
2. การใช้งาน Online Exam Manager ในมุมมองนักศึกษา
3. การตั้งค่า Zoom ให้มีการบังคับ Log in ด้วย CMU Account (ยืนยันตัวตนนักศึกษา)
4. แนะนำ CMU Zoom - Pro License และ ฟีเจอร์ Sync to OneDrive
5. Zoom Large Meeting vs Zoom Webinar vs Zoom Pro ต่างกันอย่างไร?
6. การ Proctoring ในการสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

เนื้อหาสำหรับขณะสอบ

Online Exam For Beginner : DAY 3
การจัดการข้อมูลคะแนนหลังสอบออนไลน์ด้วย CMU Exam Moodle

หัวข้อการอบรม มีดังนี้
1. การจัดการข้อมูลคะแนน หลังสอบออนไลน์
2. วิธีการดูคำตอบและดาวน์โหลดคะแนนจากระบบ CMU Exam & KC Moodle
3. Manual Grading (การให้คะแนนแบบอัตโนมือ)
4. วิธีการดูคะแนนแบบแบ่งกลุ่ม (เลือกดูคะแนนเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)
5. แก้ไขคะแนนหลังสอบ ด้วยเมนู Regade อัพเดทได้ง่ายๆเพียงคลิ๊กเดียว
6. การประกาศคะแนนหลังสอบเสร็จ (การซ่อนและการแสดงคะแนน)

เนื้อหาสำหรับหลังสอบ

3 scenario

Online Exam Webinar
Midterm 1/64

Midterm Webinar Series : EP.1
Update เครื่องมือสอบ Online เทอม 1/64

หัวข้อการอบรม มีดังนี้
☑️ การใช้งานระบบ CMU Exam ในการจัดสอบ
☑️ การคุมสอบโดยใช้ Zoom, MS Teams Meeting
☑️ การล็อคหน้าจอระหว่างสอบด้วย Safe Exam Browser (SEB)
☑️ เช็คชื่อ และติดตามสถานะผู้สอบด้วย Online Exam Manager 

Midterm Webinar Series : EP.2
สร้างข้อสอบ Online ด้วย Exam Moodle

หัวข้อการอบรมมีดังนี้
☑️ CMU Exam เหมาะกับใคร
☑️ แนะนำการสร้างข้อสอบรูปแบบต่างๆ
☑️ การสอบและตรวจข้อสอบอัตนัย
☑️ เทคนิคการตั้งค่าการสอบที่ใช้บ่อย

Midterm Webinar Series : EP.3
คุมสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Online Exam Manager

หัวข้อการอบรมมีดังนี้
☑️ Exam Manager เหมาะกับใคร ทำไมต้องใช้
☑️ แนะนำระบบ Check-in ตรวจสอบนักศึกษาที่มาและขาดสอบ
☑️ การติดตามสถานะการทำข้อสอบของนักศึกษา ใครกำลังทำ ใครเสร็จแล้ว ☑️ การติดตามสถานะการเข้าใช้ Zoom ใครยังอยู่ ใครหลุด ใครมีพิรุธ
☑️ การตั้งค่าระบบที่มีประโยชน์ เช่น การเพิ่มผู้คุมสอบ การกำหนดเวลาฯลฯ

Midterm Webinar Series : EP.4
ลดการทุจริตด้วย Safe Exam Browser

หัวข้อการอบรมมีดังนี้
☑️ Update ความสามารถและข้อจำกัดของ SEB version 3.2
☑️ การตั้งค่า Quiz ใน Moodle ให้รองรับ SEB
☑️ การตั้งค่า SEB สำหรับการจัดสอบ
☑️ แนวปฏิบัติการจัดสอบด้วย SEB

Online Exam Webinar

" TLIC CMU Channel "

bottom of page