top of page

Thu, May 25

|

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช.

ลงทะเบียนโครงการนักศึกษาช่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน [DLA]

ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมโครงการประจำภาคเรียนที่ 1/2566

อีเว้นท์นี้ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ขอบคุณที่สนใจค่ะ
ดู Events อื่นๆ
ลงทะเบียนโครงการนักศึกษาช่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน [DLA]
ลงทะเบียนโครงการนักศึกษาช่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน [DLA]

เวลาและสถานที่

May 25, 2023, 12:00 PM – Jun 02, 2023, 12:00 AM

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., 239 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Digital Learning Assistant (DLA) เพื่อให้ความช่วยเหลืออาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในภาคเรียนที่ 1 /2566

ตำแหน่งนักศึกษาให้การสนับสนุนผ่านทางช่องทางออนไลน์

จำนวน 14 คน 

คุณสมบัติความรู้ความสามารถ

- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกชั้นปี ทุกคณะ

- มีความรู้ความเข้าใจ หรือ เคยใช้งานในระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย เช่น MS Teams, Mango Canvas, และ MS Teams

- มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

- หากเคยเข้าร่วมโครงการ TLIC Junior ครั้งที่ 1 จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดลักษณะงาน

ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์และนักศึกษาผ่านสองช่องทาง 

ได้แก่ ช่องทางออนไลน์และออนไซต์ตามที่กำหนด 

โดยนักศึกษาจะต้องสามารถตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการที่ TLIC และ ITSC ให้บริการเบื้องต้นได้ 

รวมถึงช่วยประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ได้แก่

1.1 การนำเสนอเนื้อหาเชิงรุกให้กับอาจารย์ตามแผนงาน 

1.2 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อนักศึกษา Digital Learning Assistant (DLA) ไปยัง Community ต่างๆ เช่น กลุ่ม Facebook ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ, กลุ่มFacebook ของคณะ หรือภาควิชา, กลุ่ม MS Teams รวมของนักศึกษาและอาจารย์ เป็นต้น

1.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับอาจารย์และนักศึกษา (การแจ้งข่าวสารเมื่อระบบขัดข้อง, การแจ้งเตือนช่วงเวลาอัพเดทรายชื่อในระบบ, การแจ้งเตือนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น)

1.4 การรวบรวมคำถามที่พบบ่อยจากอาจารย์ และ นักศึกษา เมื่อทำการช่วยเหลือเสร็จสิ้น

1.5 รายงานผลงานการสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

ช่วงเวลาในการทำงาน: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

สถานที่ทำงาน : สำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) ชั้น 3

ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 50 บาท 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 มิถุนายน 2565

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page