top of page

จ. 18 เม.ย.

|

Zoom Meeting

ทำความรู้จักทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ มช.

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ทำความรู้จักทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ มช.
ทำความรู้จักทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ มช.

เวลาและสถานที่

18 เม.ย. 2565 13:00 – 15:00

Zoom Meeting

เกี่ยวกับอีเวนท์

ในปีการศึกษา 2565 ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้เปิดตัวทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจด้านนี้ได้ผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและหรือการตอบจุดประสงค์ของ SDGs 4 ด้านการพัฒนาการศึกษาที่เท่าเทียมทั่วถึง โดยจะมีการแบ่งหัวข้อการวิจัยและพัฒนาตามการประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: CMU-RL) อยากเชิญชวนอาจารย์ มช.ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วม Webinar นี้ เพื่อทำความรู้จักกับทุนประเภทใหม่นี้ไปพร้อมๆกัน แอบกระซิบบอกมาว่างานนี้จะเป็นการพูดคุยแบบ EXCLUSIVE สุดๆ  ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทุนประเภทนี้ แล้วพบกัน..

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page