top of page

DLA

Digital Learning Assistance
For Student (2/2566)

โครงการนักศึกษาช่วยงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประจำปีการศึกษา 2/2566

        โครงการ Digital Learning Assistance (DLA) นักศึกษาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ เปิดรับสมัครตำแหน่ง EZ Room's Manager สนับสนุนและช่วยเหลืออาจารย์ในการใช้งาน ห้อง EZ Active Classroom & EZ Studio และ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Freelancer สำหรับน้องๆ ที่มีสกิล แบ่งเวลาทำงานได้ เลือกรับงานที่ถนัดและส่งงานตามกำหนดเวลาเพื่อรับชั่วโมงทำงานตามที่ระบุไว้ โดยจะได้รับค่าตอบแทนในการทำงานชั่วโมงละ 50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อด้านล่าง..

 

 

 

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบผลการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ CMU Mail (@cmu.ac.th) ของตนเองได้เลย
 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อไปยังหน้าอีเมลล์

สถานีต่อไป >> อบรมชี้แจงเงื่อนไขโครงการ 15 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง: EZ Room's Manager

(ผู้จัดการห้อง EZ Rooms & EZ Room's Staff)

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในปัจจุบัน หลักสูตรภาคพิเศษ
2. สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
   ในวันและเวลาทําการ 09.00 -16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00น.) 

3. สามารถเข้าร่วมการอบรมในการใช้งานและดูแลห้อง
   ใ
นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ได้

4. ไม่อยู่ในระหว่างสัญญาว่าจ้างจากหน่วยงานอื่น(งานซ้อน)

รายละเอียดลักษณะงานตำแหน่ง EZ Room's Manager
1. เป็นผู้บริหารจัดการดูแลห้อง และ ดูแลอาจารย์เมื่อมีอาจารย์จองใช้งาน

   ห้อง Z Active Classroom และ EZ Self Studio
2. Room Checker ดูแลความเรียบร้อยของห้อง EZ Active Classroom
  และ EZ Self Studio ก่อนและหลังการใช้งาน
3. ปรับปรุงห้อง EZ Active Classroom และ EZ Self Studio เพื่อ
   ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น (อัพเดตซอฟท์แวร์ของ
   อุปกรณ์ทั้งหมดในห้องสม่ำเสมอ)
4. ร่วมวางแผนและเสนอไอเดียกับทีมงานในการโปรโมทบริการของ TLIC

สถานที่ปฎิบัติงานตำแหน่ง EZ Room's Manager
สํานักงาน ชั้น 3 ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช.

ระยะเวลาในการจ้างงาน (ตลอดปีการศึกษา 2566)
วันที่เริ่มต้น : 15 พฤศจิกายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 8 มีนาคม 2565
จํานวนชั่วโมงสูงสุดต่อวัน : 6 (ชั่วโมง)
จํานวนที่เปิดรับ : 4

คุณสมบัติตำแหน่ง EZ Room's Manager 
1. ชื่นชอบหรือสนใจด้านเทคโนโลยี และสื่อเป็นพิเศษ
2. มีใจรักในงานบริการ 
3. มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
4. มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเวลา

5. มีความรับผิดชอบ

ข้อตกลงในการทำงานตำแหน่ง EZ Room's Manager
1. เวลาปฏิบัติงาน ช่วงเช้า 09.00 - 12.00 และช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.
 
 โดยไม่ตรงกับเวลาเรียน และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการเข้าและออก
  (นับชั่วโมงทำงานจริง)
2. การลา ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อติดต่อทีมสำรองในการเข้า
   ทำงานแทน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ เป็นต้น
3. การแต่งกายชุดนักศึกษาหรือ ชุดสุภาพ มิดชิด เช่น กางเกงยีนส์ กางเกง
   ขายาว เสื้อของมหาวิทยาลัย เสื้อคณะ เสื้อเมเจอร์ เสื้อเชิ้ต เป็นต้น

4. บันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ตำแหน่ง: Freelancer

(มีสกิล มีเวลา เลือกรับงานที่ถนัด)

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในปัจจุบัน ไม่จำกัดหลักสูตร และชั้นปี
2. สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงและเงื่อนไขในการทำงาน
   ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ได้

รายละเอียดลักษณะงานตำแหน่ง Freelancer
ทีมงานจะมีการแจ้งรายละเอียดงาน และระบุชั่วโมงทำงานที่จะได้รับ พร้อมแนบ Requirement ที่เหมาะสมกับงานแต่ละงาน 


ขอบเขตงาน Freelancer ได้แก่ งานออกแบบ Graphic Design, งานตัดต่อ Editor, งานเขียน Writer, EZ active Classroom Staff, EZ Media Studio Staff, งานออกแบบเว็บไซต์ Web Design เป็นต้น 

Freelancer สามารถเลือกทำงานตามความถนัดของตนเองได้มากกว่า 1 งาน แต่จะต้องรับผิดชอบงานที่ตนเองเลือก และส่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะได้รับชั่วโมงตามเงื่อนไข

สถานที่ปฎิบัติงานตำแหน่ง Freelancer
สามารถทำที่ไหนก็ได้ หรือเข้ามาทำงานโดยใช้พื้นที่ห้องDigital Learning Support สำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช.

ระยะเวลาในการจ้างงาน 

วันที่เริ่มต้น: ขึ้นกับชิ้นงาน

วันที่สิ้นสุด : ขึ้นกับชิ้นงาน

จํานวนชั่วโมงสูงสุดต่อวัน : ไม่ระบุ 

จํานวนที่เปิดรับ : 10

คุณสมบัติตำแหน่ง Freelancer
1. มีความรับผิดชอบ
2. สามารถประเมินเวลาในการทำงานของตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้

3. กล้าแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเมื่อมีคำถาม
4. มีความสามารถหรือทักษะในขอบเขตงาน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ข้อตกลงในการทำงานตำแหน่ง Freelancer
1. รับผิดชอบงานที่มอบหมายแบบกำหนดชั่วโมง โดยจะต้องส่งงานที่
  เสร็จสมบูรณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะได้รับชั่วโมงตามเงื่อนไข
2. สามารถเลือกรับงานที่ตนเองมีความถนัด และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
3. บันทึกการทำงานพร้อมแนบชิ้นงานในรายงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4. หากเข้ามาใช้พื้นที่ของสำนักงานให้ แต่งกายชุดนักศึกษาหรือ ชุดสุภาพ มิดชิด เช่น กางเกงยีนส์ กางเกง   ขายาว เสื้อของมหาวิทยาลัย เสื้อคณะ เสื้อเมเจอร์ เสื้อเชิ้ต เป็นต้น

ติดตามอัพเดทใหม่เกี่ยวโครงการ DLA ที่

Discord

" TLIC Junior "

เมื่อเข้าสู่ Server จะได้รับ Role อัตโนมัติซึ่งอาจถูกจำกัดการเข้าถึงในบางส่วน

โปรดทำตามกฏที่แจ้งไว้ในห้อง #สมาชิกใหม่ห้องนี้เลย

bottom of page