top of page

Secret Technique with Zoom | การทดแทน Visualizer ด้วยอุปกรณ์ Smartphone

หัวข้อที่ 2 : การทดแทน Visualizer ด้วยอุปกรณ์ Smartphone

  • การทดแทน Visualizer ด้วยอุปกรณ์ Smartphone ซึ่งจะเหมาะสำหรับอาจารย์ที่ต้องการแสดงวัตถุต่าง ๆ หรือสิ่งของให้กับผู้เรียน หรือที่เราเรียกง่าย ๆ ว่า “กล้องตัวที่สอง” เพื่อให้อาจารย์ง่ายต่อการเรียนการสอน ซึ่งวิธีนี้เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์สามารถนำไปใช้ได้

(สามารถดูวิธีการและขั้นตอนได้ในวิดีโอด้านล่าง)


bottom of page