top of page
  • รูปภาพนักเขียนTLIC CMU

Secret Technique with Zoom | การทดแทน Visualizer ด้วยอุปกรณ์ Smartphone

หัวข้อที่ 2 : การทดแทน Visualizer ด้วยอุปกรณ์ Smartphone

  • การทดแทน Visualizer ด้วยอุปกรณ์ Smartphone ซึ่งจะเหมาะสำหรับอาจารย์ที่ต้องการแสดงวัตถุต่าง ๆ หรือสิ่งของให้กับผู้เรียน หรือที่เราเรียกง่าย ๆ ว่า “กล้องตัวที่สอง” เพื่อให้อาจารย์ง่ายต่อการเรียนการสอน ซึ่งวิธีนี้เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์สามารถนำไปใช้ได้

(สามารถดูวิธีการและขั้นตอนได้ในวิดีโอด้านล่าง)


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page