top of page

ต้อนรับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ TLIC

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิดา เทพหินสัพ รองอธิการบดี ผู้บริหารและบุคคลากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ การออกแบบการสอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ พร้อมบริการต่างๆ ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หากหน่วยงานของท่าน มีความสนใจในการศึกษาดูงาน สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านต้องการ

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @tliccmu


ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page