top of page
  • รูปภาพนักเขียนTLIC CMU

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและบุคลากรจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านระบบจัดการเรียนการสอน Mango Canvas, CMU Exam, KC-Moodle

รวมถึงระบบน้องใหม่ Course Portal Management แหล่งรวมเครื่องมือและบริการสำหรับการสอน

และการสอบออนไลน์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านบริการต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน


หากหน่วยงานของท่าน มีความสนใจในการศึกษาดูงาน สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านต้องการ

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @tliccmu


ดู 54 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page