top of page

Thu, Oct 27

|

Webinar Online

อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์

อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์
อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์

เวลาและสถานที่

Oct 27, 2022, 10:00 AM – 12:00 PM

Webinar Online

เกี่ยวกับอีเวนท์

Webinar อบรมการใช้งานระบบ COURSE PORTAL สำหรับอาจารย์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ออนไลน์)

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page