top of page

CMU Grade

ระบบตัดเกรดออนไลน์ ที่จะช่วยสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการคะแนนของนักศึกษาจำนวนมาก

พร้อมส่งเกรดไปยังระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล

สร้างไฟล์ตัดเกรดกี่ไฟล์ก็ได้
สามารถแก้ไขชื่อไฟล์ได้ตามต้องการ

ส่งเกรดไปยังสำนักทะเบียนกี่ครั้งก็ได้
(ยึดข้อมูลล่าสุดเป็นหลัก)

ปรับช่วงคะแนนเกรดได้เอง
ตั้งแต่ระดับทศนิยม 0.01 - 1.0

แสดงผลแบบกราฟความถี่
ดูง่ายสบายตาเห็นภาพรวมชัดเจน

เพิ่มช่องคะแนนได้ตามต้องการ
ยืดหยุ่นในการเพิ่มลบหมวดคะแนน

อัพโหลดไฟล์คะแนนดิบเข้าสู่ระบบ
ไม่ต้องกรอกเอง

เลือกนำเกรดที่ไม่ต้องการให้ออกได้
(เช่นไม่ต้องการให้นศ.ได้ D)

ประเมินผลลัพธ์การศึกษา 
(ระบบประเมินผลลัพธ์เดิม) 

ระบบตัดเกรดออนไลน์
grade.cmu.ac.th


 
ระบบประเมินผลลัพธ์ OBE 


 

ระบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Outcome Based Learning สำหรับ 7 หลักสูตรนำร่อง

คู่มือระบบตัดเกรด

(ระบบของศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้)

คู่มือการใช้งานระบบตัดเกรดออนไลน์

พร้อมสาธิตวิธีการตัดเกรดในแต่ละเกณฑ์

(ระบบตัดเกรดเดิม)

ระบบตัดเกรด

(ระบบของศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้)

ไปยังระบบตัดเกรดออนไลน์

เพื่อทำการตัดเกรดและส่งไปยัง

สำนักทะเบียนโดยอัตโนมัติ

ระบบส่งลำดับขั้น

(ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล)

ไปยังระบบส่งลำดับขั้นเพื่อส่งข้อมูลคะแนนการเรียนการสอน

บนระบบของสำนักทะเบียนฯ

bottom of page